>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA VALEA NUCARILOR
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
13 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(1,0)
 
             
         
             
 
         
Secretar general al comunei
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala si stare civila
pe(2,0)
 
Compartimentul contabilitate
pe(4,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(4,1)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul relatii cu publicul si registratura
pe(0,1)
 
Compartimentul cultura
ce(2,0)
 
Compartimentul sanatate publica
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul paza comunala
ce(1,0)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul asistenti persoane cu handicap
ce(24,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul achizitii publice
pe(0,1)
             
                            
             
                       
Compartimentul consilier personal al primarului
ce(1,0)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2022-10-26): Anexa 1 la HCL 28/2022

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 2, vacante 0)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 9, vacante 2)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 34, vacante 2)
 
TOTAL  posturi:  50 (ocupate 46, vacante 4)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA NUCARILOR
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 28/2022
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     LENŢA MARIA    
2 viceprimar                     MOCANU CATALIN    
Secretar general
3       secretar general   S         STAICU ION 5  
Compartiment contabilitate
4       referent III superior M JALBA VASILICA 5  
5       referent III asistent M ZAVOIANU MIRABELA 2  
6       inspector I superior S DRAGU OANA ANDREEA 4  
7       referent III asistent M CAZACU ELENA 5  
Compartiment cultura
8       bibliotecar ii M DIACU MIRELA 3  
9       bibliotecar ii S NANE LILI CARMEN 3  
Compartiment paza comunala
10       paznic M MOCANU VIOREL 5  
Compartiment asistenti persoane cu handicap
11       asistent personal G BUMBAC IOANA  
12       asistent personal G OPREA MIRELA 2  
13       asistent personal G PINTILIE FLORICA 2  
14       asistent personal G SILIVESTRU ELENA 2  
15       asistent personal G STAN STEFANA 2  
16       asistent personal G BALDAU IONELA 3  
17       asistent personal G CARAENACHE TANTA 3  
18       asistent personal G GRIGORAS NICOLETA 3  
19       asistent personal G IHIMOV PARASCHIVA 3  
20       asistent personal G MICU CRISTINA 3  
21       asistent personal G MILITARU ELENA 3  
22       asistent personal G PERICLEANU MIRELA 3  
23       asistent personal G SARAEF MARIA 3  
24       asistent personal G VASILE VIOREL 3  
25       asistent personal G VASILE MARIA 3  
26       asistent personal G CALISTRU GABRIELA 4  
27       asistent personal G CIOBOTARU COSTEL 4  
28       asistent personal G CORDON MARCELA 4  
29       asistent personal G CORODEANU DAFINA 4  
30       asistent personal G IFTICI ELENA 4  
31       asistent personal G CARAIGNAT MIHAI 5  
32       asistent personal G DAVID EMILIA 5  
33       asistent personal G FLOARE STEFAN 5  
34       asistent personal G MOCANU MILA 5  
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
35       sef svsu M GEANTA CORNEL 3  
36       asistent personal G vacant    
Compartiment achizitii publice
37       referent III asistent M vacant    
Compartiment consilier personal al primarului
38       consilier personal M RUSANEANU AURORA IONELIA  
Compartiment administrativ
39       muncitor necalificat M URSACHE VIOREL 2  
40       guard M GHIZILA VASILICA 2  
41       muncitor califica i M CRISTEA VASILE  
42       muncitor necalificat G MARIN STEFAN  
43       muncitor califica i M vacant    
Compartiment sanatate publica
44       asistent medical comunitar PL POPA STELA 4  
Compartiment urbanism
45       referent III asistent M NICOLA LUMINITA 5  
Compartiment asistenta sociala si stare civila
46       referent III superior M MARANDA ELENA 5  
47       referent III debutant M GARIP CRISTINA  
Compartiment relatii cu publicul si registratura
48       inspector I superior S vacant    
Compartiment registru agricol
49       referent III superior M MARIN LIVIU 5  
Compartiment resurse umane
50       referent III asistent M BARISOV DANIELA PETRUTA 2  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 2
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 12
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 36
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 36
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 27
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 50
LENŢA MARIA
primar

      LS