>>> Statul de funcţii
>>> Tabel angajaţi
Organigrama generală UAT COMUNA VALEA NUCARILOR
aparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
 
Consiliul local
12 consilieri
Primar
dp(1,0)
Viceprimar
dp(0,1)
 
             
         
             
 
         
Secretar general
pc(1,0)
     
         
 
           
         
     
 
           
Compartimentul asistenta sociala si stare civila
pe(1,1)
 
Compartimentul contabilitate
pe(5,0)
 
Compartimentul administrativ
ce(4,1)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul relatii cu publicul si registratura
pe(0,1)
 
Compartimentul cultura
ce(2,0)
 
Compartimentul sanatate publica
ce(1,0)
 
           
         
     
 
           
Compartimentul registru agricol
pe(1,0)
 
Compartimentul paza comunala
ce(1,0)
 
Compartimentul urbanism
pe(1,0)
 
           
         
             
           
Compartimentul resurse umane
pe(1,0)
 
Compartimentul asistenti persoane cu handicap
ce(21,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
ce(1,0)
             
                            
             
                       
Compartimentul achizitii publice
pe(0,1)
             
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-03-05): Anexa 1 la HCL 10/2020

 
Legendă
dp - funcţii demnitate publică (ocupate 1, vacante 1)
pc - funcţii publice conducere (ocupate 1, vacante 0)
pe - funcţii publice de execuţie (ocupate 9, vacante 3)
ce - funcţii contractuale de execuţie (ocupate 30, vacante 1)
 
TOTAL  posturi:  46 (ocupate 41, vacante 5)
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA NUCARILOR
Statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 10/2020
Nr.
crt.
Structură Funcţie de demnitate publică Funcţie publică Clasă Grad profesional Nivel studii obligatorii Funcţie contractuală Treaptă profesională/ grad Nivel studii obligatorii Nume, prenume/ vacant Gradaţie/ vechime Observaţii
înalt funcţionar public de conducere de execuţie de conducere de execuţie
Demnitari (Primar/ Viceprimar)
1 primar                     LENTA MARIA    
2 viceprimar                     vacant    
Secretar general
3       secretar general   S         STAICU ION 5  
Compartiment contabilitate
4       referent III superior M JALBA VASILICA 5  
5       referent III asistent M ZAVOIANU MIRABELA 2  
6       referent III asistent M DAVID OANA MARIA 1  
7       inspector I superior S DRAGU OANA ANDREEA 4  
8       referent III asistent M CAZACU ELENA 5  
Compartiment cultura
9       bibliotecar ii M DIACU MIRELA 3  
10       bibliotecar ii S NANE LILI CARMEN 3  
Compartiment paza comunala
11       paznic M MOCANU VIOREL 5  
Compartiment asistenti persoane cu handicap
12       asistent personal G BUMBAC IOANA  
13       asistent personal G BUMBAC GHERGHINA  
14       asistent personal G POPA GHERGHINA  
15       asistent personal G FRECATEL MARIA 2  
16       asistent personal G SILIVESTRU ELENA 2  
17       asistent personal G STAN STEFANA 2  
18       asistent personal G MICU CRISTINA 3  
19       asistent personal G SARAEF MARIA 3  
20       asistent personal G TOZARU IOANA 3  
21       asistent personal G ANTON AXINIA 4  
22       asistent personal G BARBU SIMINA 4  
23       asistent personal G CIOBOTARU COSTEL 4  
24       asistent personal G CORODEANU DAFINA 4  
25       asistent personal G IFTICI ELENA 4  
26       asistent personal G CARAIGNAT MIHAI 5  
27       asistent personal G CAUTUS SANDA 5  
28       asistent personal G MITACHE GABRIEL 5  
29       asistent personal G MOCANU MILA 5  
30       asistent personal G NEGRISANU ILEANA 5  
31       asistent personal G PETCU NICULAI 5  
32       asistent personal G PINTILIE ION 5  
Compartiment serviciul voluntar pentru situatii de urgenta
33       sef svsu M DRAGU CRISTIAN 3  
Compartiment achizitii publice
34       consilier achizitii publice I asistent S vacant    
Compartiment administrativ
35       muncitor necalificat M URSACHE VIOREL 2  
36       muncitor necalificat M POPA NICOLAE 5  
37       guard M GHIZILA VASILICA 2  
38       muncitor califica i M DUMITRACHE DANIEL  
39       muncitor necalificat G vacant    
Compartiment sanatate publica
40       asistent medical comunitar PL POPA STELA 4  
Compartiment urbanism
41       referent III asistent M NICOLA LUMINITA 5  
Compartiment asistenta sociala si stare civila
42       referent III superior M MARANDA ELENA 5  
43       referent III debutant M vacant    
Compartiment relatii cu publicul si registratura
44       referent III principal M vacant    
Compartiment registru agricol
45       referent III superior M MARIN LIVIU 5  
Compartiment resurse umane
46       referent III asistent M BARISOV DANIELA PETRUTA 2  
 
NR. TOTAL FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE 13
NR. TOTAL ÎNALŢI FUNCŢIONARI PUBLICI 0
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 12
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE 31
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 31
NR. TOTAL POSTURI POTRIVIT ART. III ALIN. (2) DIN. O.U.G 63/2010 23
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 45
LENTA MARIA
primar

      LSorganigrama