Anunţurile expirate se regăsesc la: Arhiva anunţuri/comunicate
Comunicat de presă - Lansarea proiectului „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Valea Nucarilor“
U.A.T. Comuna Valea Nucarilor, în calitate de Beneficiar,  implementează proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea - UAT Comuna Valea Nucarilor”, cod SMIS 154664, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă.

Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420 lei. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 1.254.107 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 191.804,60 lei (13%). 
Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 29.508,40 lei (2%).

Obiectivul general al proiectului este: 
Consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Valea Nucarilor în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.

Anunt incepere proiect-digitalizare.docx  (168,29 KB)  data: 02-02-2023   utilizator: 1