Informaţii de interes public

Raportare venituri (Legea 153/2017)

 
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Valea Nucarilor care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată semestrul 2, anul 2019
 
Nr. crt. Funcţia Salariul de bază (LEI/lunar) Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) Vouchere de vacanță (LEI/anual)
1 primar 9360 0 0 0
2 consilier local 936 0 0 0
3 secretar general, gradaţia 5 7280 0 0 0
4 inspector clasa I, grad profesional superior, gradaţia 4 7025 0 0 0
5 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 5 5241 0 0 0
6 referent clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5 5709 0 0 0
7 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 2 4750 0 0 0
8 referent clasa III, grad profesional asistent, gradaţia 1 4527 0 0 0
9 asistent medical comunitar, gradaţia 4 4677 0 0 0
10 asistent personal, gradaţia 0 2230 0 0 0
11 asistent personal, gradaţia 5 2697 0 0 0
12 asistent personal, gradaţia 4 2638 0 0 0
13 asistent personal, gradaţia 3 2573 0 0 0
14 asistent personal, gradaţia 2 2450 0 0 0
15 bibliotecar ii, gradaţia 3 3977 0 0 0
16 bibliotecar ii, gradaţia 3 4571 0 0 0
17 guard, gradaţia 2 3680 0 0 0
18 muncitor califica i, gradaţia 0 3523 0 0 0
19 muncitor necalificat, gradaţia 5 3925 0 0 0
20 muncitor necalificat, gradaţia 2 3657 0 0 0
21 paznic, gradaţia 5 3947 0 0 0
22 sef svsu, gradaţia 3 4906 0 0 0


LENTA MARIA
primar

      LS
 
Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2024 : 27-03-2024   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2023 : 28-09-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2023 : 27-03-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2022 : 10-10-2023   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2022 : 07-03-2022   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2021 : 14-10-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 1, anul 2021 : 02-04-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2020 : 26-02-2021   utilizator: 1

Raportare venituri pentru semestrul 2, anul 2019 : 05-03-2020   utilizator: 83